La visió de Tarragona en l'ample espai ens inunda l'esguard de blavors...


Municipi:Tarragona
Comarca:Tarragonès

testing image

La visió de Tarragona en l'ample espai ens inunda l'esguard de blavors. Sitges ha estat anomenada «la blanca», per la clapa de blancor de les cases de la vila. Tarragona pot ésser anomenada «la blava», per la decoració que la natura ha posat als seus costats i damunt d'ella.

Alta damunt el massís de pedra del turó, Tarragona està com banyada de blavors. Blavor del cel, blavor de la mar, blavor de les muntanyes. I cada blavor té el seu matís. Clara i lluminosa la blavor del cel. Viva i profunda la blavor de la mar. Suau i boirosa la blavor de les muntanyes que per ponent tanquen el Camp.

L'alçada damunt la mar, vora de la mar mateixa, li dóna una situació privilegiada. De terra estant, en ben pocs llocs es veu tanta estesa de mar com a Tarragona. L'aire pur aixeca i eixampla l'immens sostre blau. I la boirina que entela, a la tarda, l'aire del Camp, fa blavejar dolçament el verd fosc de la cadena de les muntanyes ponentines.