Claustres de la Seu d'Ausona...


Obra:Poesia, 2 (p. 885)
Municipi:Vic
Comarca:Osona

testing image

II

Claustres de la Seu d'Ausona,
molts s'hi solen passejar,
tot planyent prop de ses cendres
lo gran savi vigatà,
tot mirant los gòtics porxos,
los meravellosos arcs.
Mos pares sempre que hi entren,
ai!, se'n posen a plorar:
no ploren la mort d'en Balmes,
ni els sepulcres espatllats,
que de marbres ni de savis
tan solament no en fan cas:
ploren per en Bac de Roda,
que té fossa mes enllà,
fossar que guarda les cendres
d'en Paracolls i d'en Bac,
amb ells al fossar de Roda
jo també hi solo anar
a regar ta fossa amb llàgrimes,
ja que no puc fer-ho amb sang.
Quan ells baixen a marina
se giren aigües enllà,
per veure si encara vénen
los barcos dels austríacs,
que de l'arxiduc nos porten
la bandera triomfant.
Les naus no vénen encara,
la revenja no ve mai.