La fira de Vic


Obra:Poesia, 2 (p. 710-711)
Municipi:Vic
Comarca:Osona

testing image

La fira de Vic

Cada ovella
amb sa parella.

Oidà, nines, oidà!
Ja el tres de maig arriba,
la fira dels festeigs
de fadrins i de nines,
la fira dels amors,
la reina de les fires.
Enguany, que en tot lo cel
ni un nuvolet s'obira,
ni en eixa vall un clap
que ple de blat no sia,
que està tan blau lo cel,
tan verdes les cormines,
que els granerons són plens
i té lluc la collita,
com sortirà a la plaça
la flor d'eixes masies,
les del faldilló blau,
de cara de celístia,
los de vermella galta,
de musca barretina!
Nines, que vostres cors
mústics, d'amor revisquen
a les paraules dolces
del que tant vos estima.
Fadrins, saborejar
bé pugueu les guspires,
les dolces guspiretes
d'alguns ullets de nina.