Per fi lo Dr. Milà m'ha entregat lo poema...


Municipi:Vic
Comarca:Osona

testing image

Barcelona, 20 gener 1865

 

Mon més estimat amic: Per fi lo Dr. Milà m'ha entregat lo poema, que ha dit havia llegit amb molt gust. Havent-li demanat son judici, m'ha contestat (t'ho diré tot amb franquesa, sense anyadir-hi i treure'n res) que havia observat, en ell, molt coneixement de la llengua catalana en son autor, notables conceptes, i una gran facilitat en el metro; però que hi trobava falta d'unitat de gust, com que, ha dit, és un gust format per lo estudi dels clàssics del sigle XVI i pels escriptors llemosins d'esta nova era, tal volta (literal) no suficientment depurat. Mes ha dit li semblava estaria millor amb dos cants més, pues que al principi se detenia més que en son martiri.
Descuidava dir-te que he conegut s'havia interessat per ta persona, pues de bon principi m'ha demanat qui era son autor, i havent-li dit un jove que cursava del Seminari, amb sorpresa m'ha demanat si tenies molt temps, i, havent-li jo dit ta edat, ha dit podies esser un bon poeta. Li he preguntat si fora propi enviar-lo als Jocs Florals, ton poema, i ha respost li semblava que no el premiarien, per lo que m'havia dit respecte al gust i a ser poc extens relativament al 1r  cant, però sí que era digne de ser llegit pels mantenidors; no obstant, que ell seria de parer que desarrollesses lo mateix tema en una poesia curteta, vull dir regular, que ha dit podia llavors optar molt bé a la joia que s'ofereix a les poesies religioses. M'ha encomanat que n'hi enviesses també d'altres, al certamen del Maig, que no era, ha dit, pugnar "contra naturam".
Tot açò m'ha dit. Jo estic que te deia antes d'ahir que era un crític  de tomo y lomo. En tot troba defectes; mes en ton poema, almenys hi ha trobat també belleses. Lo vaig ensenyar al S. Milà perquè sabia son caràcter franc. Ja veus lo que m'ha dit respecte a enviar-ne als Jocs Florals; espero que la incitació del Literat català produirà en tu un digne efecte.
No puc ser mes llarg per avui. Escriu-me també si vols que ensenyi ton poema a Balaguer o a algun altre, i si vols que te lo enviï.
Sens més, rep los afectes més purs de ton amic que summament t'estima,

 

Francesc