La basílica dels emperadors ha conservat son caràcter de palau i fortalesa...


Municipi:Tarragona
Comarca:Tarragonès

testing image

La basílica dels emperadors ha conservat son caràcter de palau i fortalesa. Les parets ne són doblíssimes, les finestres rares, les sales grans, los terrats immensos!

Com arquitectura, podria dir-se que és de l'ordre dòric, si bé la major part de ses fatxades són avui llises de dalt a baix. Molts finestrals dels que ara es veuen, són dels primers segles cristians, altres relativament moderns i tallats en ple, sense més mira que la utilitat. La paret de cara a mar reposa sobre rocs primitius. A ras del camí, ben conservada, se veu la Portella, obertura de les falsament anomenades ciclòpies, que servia de pas al servei d'ordre inferior; la fatxada que dóna a la pujada de les Pescateries, si bé llisa en sa més gran superfície, conserva pilastres d'un que fou temple dedicat a Augustus, que els tarragonins devotíssims seus, deïficaren.