Així com Santa Maria de Corcó es distingeix pel seu caràcter industrial...


Obra:El Collsacabra (p. 31)
Comarca:Osona

Joan Triadú va ser un dels creadors i l'ànima del concurs literari de Cantonigròs (1944-1968) que en la més negra postguerra franquista serví per a què sectors catalanistes que no havien anat a l'exili, sota l'empara del bisbe de Vic Ramon Masnou, recomencessin activitats entorn de la llengua i la literatura. En el primer text ens fa una descripció de la contrada i ens conta els orígens de la població.

testing image

Així com Santa Maria de Corcó es distingeix pel seu caràcter industrial, Cantonigròs ha fet fortuna com a lloc d'estiueig i residencial i s'ha fet conèixer per activitats culturals notables. Abans més que no ara s'hi anava de convalescència. Però aquestes observacions d'ordre extern, no tindrien cap interès si no revelessin l'origen de certs aspectes que presenta el poblet: les torres, els xalets, un gran edifici en construcció, més fondes per habitant que cap més poble del Collsacabra... Cantoni pertany administrativament al municipi de Santa Maria de Corcó; eclesiàsticament només fa pocs anys que és parròquia. Tot és edificat del segle XVI ençà. Fou aleshores que un tal Antoni Prat, anomenat també Toni Gros, adquirí un tros de terra del mas Ententes, de la que llindava amb les de les Planes i que per tant era en un lloc o altre de la carena de Pederneres, per la qual passava al camí ral que duia de l'Esquirol a la Rotllada i cap a Olot; i allí és on avui s'allargassa Cantonigròs.

En Toni Gros, que fins aleshores havia estat masover de L'Ermentera, adquirí al seu tros, uns drets que assenyala puntualment el contracte i que en resum són els següents: fer-s'hi una caseta, tenir-hi un animal de bast, criar-hi un porc i cremar-hi llenya. Com a obligacions es comprometia a tenir la casa endreçada, a llaurar i a conrear la terra i a pagar anualment, el dia de Sant Joan Apòstol i Evangelista, la quantitat de vint-i-dos sous barcelonins en concepte de feu dels Vescomtes de Cabrera. Un cop establert també que el dit animal de bast podia pasturar per les herbes i el dit porc menjar-se les aglans que hi hagués, Antoni pagà dos capons de drets d'entrada, i fou l'amo.