A la Verge (fragment)


Obra:Poesia, 1 (p. 1181)
Municipi:Folgueroles
Comarca:Osona

testing image

A la Verge (fragment)

Jo tenia cinc anys; anava a estudi
en mon humil poblet de Folgueroles;
de mos pobres esplets digne preludi,
portava sota el braç les beceroles.

Lo mestre era un vellet; sa barretina
més llarga era bon tros que sa ciència,
mes quina font tan pura sa doctrina!,
quin mirall tan hermós sa consciència!

Se sadollava d’aquesta aigua el llavi
no sabent en la terra millor font,
i quan tornava a casa: –De tan savi
–deia a la mare–, n’hi ha cap més al món?–

En sa grossa cadira de baqueta
encara em sembla veure’l assentat;
sa taula era coberta de baieta
que em recordava la verdor del prat.

La infantívola escola presidia,
dins sa capella de paper tenyit,
vostra imatge bellíssima, oh Maria,
que havia ja a mos avis presidit.

Jesús en vostra falda nos somreia,
allargant-nos joiós ses blanques mans:
–Ameu-la, és mare nostra –apar que ens deia–,
los nois que l’aimen bé són mos germans.–