A mi acorda un dictat (fragment)


Obra:Manual de conformitats (p. 199)
Municipi:Tarragona
Comarca:Tarragonès

testing image

A mi acorda un dictat (fragment)

el capitell on duien a enterrar una rata,
l'antecedent remot, diríem, de Walt Disney,
si no hi hagués, també, els sermons, ameníssims,
de sant Vicent Ferrer o algun text d'Eiximenis,
una moralitat que buscava en les bèsties
una exemplaritat distretament exempta;