Santa Maria d'Olost és lo primer poble...


Obra:Lo Lluçanès (p. 85-86)
Municipi:Olost
Comarca:Lluçanès

testing image

Santa Maria d'Olost és lo primer poble que es troba en l'antic camí ral de Vic a Berga, que creua de part a part lo Lluçanès, de SE a NE. L'aspecte de la població és, en general, rònec; en moltes de ses cases se veu en lo llindar la data de 1600 i 1700; algunes són de l'anterior centúria, caracterisant-les lo típic adovellat, escassejant los edificis de moderna construcció. La iglésia parroquial, reconstruïda en aquest sigle, és bastant espaiosa, d'una sola nau i amb capelles laterals, i sa senzilla fatxada, en vies de restauració, se troba flanquejada per dos esveltes torres-campanar. Cap més edifici compta que es mereixi l'esment com no sia el vell castell, de que se'n parlarà. Com quasi totes les poblacions purament agrícoles i de muntanya, no hi trobarà l'excursionista fondes ni posades de bon confort, ja que les condicions d'Olost no permeten altra cosa. Com a posada més recomanable hi ha a can Jan Sala, en la plaça de darrera la iglésia, després lo de casa la Serradora, carrer de Berga, sent lo tracta a la catalana i los preus bastant arreglats. Lo medi de locomoció per dirigir-se a Vic, Manresa, Berga i Ripoll és per cavalleries, no comptant amb cap carretera directa amb les ciutats esmentades.