A Roca Guinart


Obra:Sonets (p. 85)
Municipi:Oristà
Comarca:Lluçanès

L'església de Sant Andreu és successora de l'esmentada el 945. Renovada a finals del segle XVIII, en l'estil barroc neoclacissista conté en la seva base una cripta romànica descoberta el 1969. aquesta cripta té una planta de tres naus i quatre tramades de voltes d'aresta. En l'antiga església degué ser batejat Pere (Perot) Rocaguinarda, famós bandoler nascut el 1582 al mas Rocaguinarda, avui en total ruïna després de l'expoli que sofrí per reconstruir un casal de Sant Feliu Sasserra. A la plaça de davant l'església podem llegir el sonet que li dedicà Francesc Vicent Garcia, el rector de Vallfogona.

testing image

LII.

A ROCA GUINART

Quan baixes de Montseny, valerós Roca,
Com si una roca de Montseny baixara,
Mostres al món ta fortalesa rara:
I, per a tu, sa fúria tota és poca;

A ningú al cap de tantes bales, toca,
Lo qual no veja, si et pot fugir la cara;
Que ton valor insigne no repara,
Tras falsa mata ni traïdora soca!

Tot aquest Principat fas que badalle,
Qui et persegueix de son, qui persegueixes
Ab mortal i fúnebre parassisme.

Qui tinga ton judici mire i calle
I diga't «senyoria», que ho mereixes
Per lo millor pillard del Cristianisme.