No compta la vila de Prats...


Obra:Lo Lluçanès (p. 144-145)
Comarca:Lluçanès

testing image

No compta la vila de Prats amb monuments dignes de cridar l'esment de l'artista ni de l'arqueòleg. La petita iglesieta de la Bona Sort, que, com s'ha dit, se creu que fou la primitiva parròquia, i es diu si ja existia en lo sigle IX, té poc de notable, presentant l'aspecte d'una de tantes ermites de nostra muntanya. Sa fatxada és senzillíssima, ressentint-se de sa reforma en lo sigle XVI, en què tal vega­da perdria sa porta d'arc semicircular, substituint-la dues jambes i una grossa llinda amb la data del 22 de Juny de 1555; més amunt, un petit ull de bou, terminant amb la teulada a doble vessant. Té els murs, nusos de tota motllura, formats per petits carreus, colrats pels sigles, i sent del tot llis l'àbside. L'interior, tant pobre com son exterior, presenta una reduïda nau, amb volta lleugerament apunta­da.