En los bateigs, elegits lo padrí i la padrina...


Obra:Lo Lluçanès (p. 56-57)
Comarca:Osona

L'església parroquial de Sant Boi o Sant Baldiri, situada en un turó i visible des de quasi tota la població, fou construïda el segle XVIII, entre 1763 i 1775, pels germans Josep i Jacint Moretó. Edifici barroc neoclassicista és molt similar als de Taradell, la Gleva i Vidrà. El campanar, aixecat sobre una base del 1540, s'edificà el 1815 i no es coronà fisn al 1852. Aquí és on podem llegir un text de Pelegrí Casades (1855 - 1947) que descriu la cerimònia del bateig, a finals del segle XIX.

testing image

En los bateigs, elegits lo padrí i la padrina, és de càrrec dels mateixos lo convit dels assistents a la cerimònia, aquell dels homes exclusivament i aquesta de les dones. Amb lo trajo de les festes i solemnitats, ço és, los homes amb capa (i si el padrí és iaio amb lo talar gambeto) i les dones amb mantellina blanca (ja que la caputxa negra es deixa per les festes comunes o per quan se va a la iglésia a les funcions de costum), acuden a la iglésia los primers, enviant recado a les dones, que es troben reunides a casa la partera, que són esperades en lo temple. Lo pare de la criatura és molt mal vist que assisteixi al bateig, de ma­nera que roman a casa a guardar la malalta. A l'alegre so de les campanes que en la romànica espadanya o en los finestrals de la torra voltegen tot cantant, acuden formant corteig les empolainades dones, precedides d'eixerida colla de petitets amb vestits nous, comprats tal vegada en la més última fira, i que sols surten en diades molt senyalades, sent l'enveja o admiració dels nens i nenes que, no for­mant part de l'acompanyament, esperen los confits, pinyons i panses que els hi tirarà el senyor padrí. Arriben a la porta de la iglésia i surt a rebre l'infant lo senyor rector fins al cancell, i pregunta: "¿Què porteu a la Santa Mare Iglésia, home o dona?" La llevadora respon. Pregunta el sacerdot quin nom se posarà al neòfit, i, obtinguda la contestació, se passa allavors a la capella a on hi ha la pica de batejar i s'administra elSant Sagrament. Torna a organisar-se corteig, amb les criatures al davant, la llevadora amb lo nou cristià, la padrina i les dones que l'acompanyen després, i, per fi, lo padrí i sos convidats, rodejant-los bona munió de quitxalla que amb gran bellugadissa i cridòria acompanyen el bateig fins la casa.