Quatre matxons angulars estreben la columnata...


Obra:Lo Lluçanès (p. 101-103)
Municipi:Lluçà
Comarca:Lluçanès

La part més pura i sencera del conjunt és el petit claustre romànic, els valors del qual són destacats per Josep Pla (1897-1981) en el text que li va dedicar. També hi podem llegir les descripcions dels capitells, un a un, que fa Pelegrí Casades (1855-1947).

testing image

Quatre matxons angulars estreben la columnata, dels que surten sengles arcs semicirculars, apoiats en lo matxó per medi d'una treballada mènsula o imposta adornada amb fullatges i flors, i en l'àngul dels corredors, venint sostinguts per una columna adossada en lo mateix àngul, qual capitell és una reminiscència del clàssic.

Rica fou la imaginació de l'artista que treballà els capitells del petit claustre, fugint en ells de l'austeritat que per tot arreu domina. Les encongides ales del geni pogueren volar a pler i deixaren una hermosa mostra de son poder artístic.

Amb perill de fer-nos pesats, farem una descripció dels diferents assumptos que avaloren los capitells del claustre de Lluçà. Ala del N.: lo primer capitell i sa imposta vénen adornats amb una capritxosa combinació de cordes o troncs i floratges, de molt bell aspecte; la basa, record de l'àtica, çò és, lo plinte, i una escòcia entre dos toros ve adornada de bestiari en los ànguls del primer; la imposta del segon capitell presenta una nova combinació de flors i troncs o encordillats, i en aquell s'hi nota que en los ànguls del dau hi han uns aucells com falcons i en les cares uns quadrúpedes amb potes de bou, capbussats, o sia que els caps besen lo collarí de la columna i les potes traseres toquen la motllura superior dels capitells, que consisteix en los característics daus o petits cubos separats. Una bonica cinta plegada en ziga-zaga corra les quatre cares de la imposta del terç capitell, en el que uns animals fantàstics, com lleons rampants, ocupen lo dau, venint ocupats los ànguls pels caps units de dites feres. En lo quart capitell, qual imposta ver adornada de cèrcols lligats entre si entresecant-se, s'hi figuren uns com aligots amb les ales esteses, apoiats en los ànguls. Lo quint i últim capitell de la galeria del N. és d'una composició raríssima: en la imposta s'entortolliguen les flors amb los troncs curvilinis, i en lo capitell s'hi noten, arran del collarí, uns estranys caps humans invertits, o cap per avall, de quals boques surten dos caps d'àguila, damunt dels que uns aucells, posats de costat, piquen unes pinyes que adornen los ànguls del capitell, complicant la composició un cintatge entortolligat entre les figures.

Ala de llevant: primer capitell, uns animalets com conills figuren que es pengen unes fulles que abriguen los ànguls, presentant aquells la particularitat d'anar adornats de grosses ales, les que venen a encreuar-se davant d'una testa humana posada de perfil, que ocupa la part superior del capitell. En la imposta hi ha una artística combinació de fulletes i cordes, i en los extrems uns capets de gat. Lo collarí del fust ve format per una corda recargolada, o una sèrie de petits òbols.

Lo capitell segon és compost per quatre mussols, de tamany natural, quals cares corresponen als ànguls, abrigant llurs esteses ales lo dau del propi capitell. La imposta és adornada per una bonica combinació de troncs i floratges ondulants.

Lo terç capitell recorda el clàssic compost amb les característiques dobles fulles d'acant: sa imposta ve adornada per uns troncs i floratges ondulants i lligats. Unes fulletes en forma de creu bizantina enriqueixen la imposta del notable capitell quart, el que presenta uns fantàstics que fan recordar les tapisseries orientals, amb caps humans afrontats posats de perfil; lo cos és d'aucell, quals ales desplegades s'uneixen en los ànguls, sostenint amb les puntes d'elles unes carotes que ocupen la part superior d'aquells.

Cordes i fullatge, combinant-se amb capritxosíssim dibuix, adornen la imposta del quint capitell, venint aquest format per uns animals a manera de guineus, quals caps s'uneixen en los ànguls, i les potes davanteres semblen aguantar la imposta. En la del sisè capitell s'hi nota una cinta entreteixida formant com la trama d'un teixit, i en lo capitell uns delicats fullatges l'adornen per complet. En la basa hi han unes bèsties ajagudes.