testing image

XXVII
(A la vanitat del món i engany)

Si voleu ser discret parlau a pler,
Si voleu ser valent mostrau rigor,
Si, acàs, voleu ser festejador
Digau, tothora, que teniu què fer;

Si opinió desitjau de mercader,
Tingau en la botiga plata i or
Amb sedes i brocats de gran valor,
I pagau a tothom, fins un diner;

Si voleu ser llegit tingau memòria,
Si voleu ser soldat parlau de guerra
I, si galant, anau com Absalon;

Digau que los treballs teniu per glòria
I tindran-vos per sant los de la terra,
Que és apariència tot lo de aquest món.