La vila és alguna cosa més...


Obra:Ciutats de Catalunya I (p. 148)
Municipi:Montblanc

testing image

La vila és alguna cosa més que un «conjunt monumental i artístic». Permeteu-me que us parli d'aquesta esplèndida plaça Major de Montblanc, que té una gràcia tan viva i tan neta; el secret de l'alegria d'aquesta plaça —perquè és indiscutiblement alegre des del punt de vista urbanístic—, el trobareu en aquest fet: la plaça està formada en bona part per cossos independents d'edificis, per daus de cases, que li donen una articulació molt airosa. Doncs bé, en aquesta plaça emporxada, on hi ha el noble palau de la família Desclergue, hem llegit un avís que anunciava, a honor dels «quintos» del 1956, el «Primer Concurs de Rock and Roll». Les coses són d'aquesta manera. Quedi clar, doncs, que Montblanc pot ser vila ducal sense ser un museu, en el sentit immòbil de la paraula.