Què has fet Montblanc...


Obra:Full sol de premsa (p. s.p)
Municipi:Montblanc

testing image

Què has fet Montblanc, què has fet de la memòria
que fins lo record d'eixa està marcit?
Los jorns que miro en ta pàtria història
coberta pel reflecte de la glòria
on són que ara no els veig, on han fugit?

Aquells en què a la sombra de noblesa
podies adormir-te en santa pau,
passant ton daurat somni d'infantesa
enmig de trobadors i gentilesa,
gronxant dintre tos murs reial palau.

Aquells de tant d'honor en què estatuïes
per mà d'Anfons tercer i Jaume segon
uns furs a Catalunya, que devies
després llegar als Usatges, lleis tan pies,
a un Còdic qual saber l'enveja el mou.

Aquells que entre els grans títols de Corona
lluïa amb molt orgull lo teu Ducat.
Aquells, en fi, que igual que hermosa dona
se veia festejada ta persona
pels propis i els estranys del Principat...?

¡Tot bo i que ho has perdut de ta hermosura,
ni sols per recordança en queda un bri:
los privilegis teus, ta galanura;
tot despulles ne són que ara el vent sura,
com rossega pel llot; fent-les morir! [...]

Mes si el jou d'un tirà vol sotragar-nos,
i esclaus, vol fer obeir-nos sos fuets,
si santes consuetuds volen robar-nos,

i escarnint son record fins humiliar-nos
i volguent fer a trossos nostres drets,

Com a fills d'aquells braus que en nostra terra
tenien per blasó barres de sang,
fent plagi de sos crits darem la guerra:
Avant doncs des d'avui ¡Verge la Serra!
¡Firam els enemics! ¡Visca Montblanc!14