testing image

Forès

Escalares la muntanya
per fruir de tot esguard.
L'espardenya no et va plànyer
la tendror dels peus de nard.

El ventet de la devesa
t'alçaria el faldellí
quan pujaves de pagesa
falaguera, pel camí.

Has passat bona farina,
has llescat un pa gustós.
El teu aire de fadrina
ha inspirat cent trobadors.

Unes ales d'oreneta
et duran el meu endreç,
vila blanca, vila neta
i amorosa de Forès.