Joan Sagarra i Colom era nat el 1653...


Obra:Memòries (p. 23 i 26)
Municipi:Valls
Comarca:Alt Camp

testing image

Joan Sagarra i Colom era nat el 1653, i devia tenir uns vint-i-vuit anys quan, tip del constant paisatge de Verdú, de la rural intran- sigència del pare i dels gemecs dels deu germans, que li venien darrere, es permetia fer de tant en tant alguna escapada, i sembla que el seu lloc predilecte era la ciutat de Valls. Allí, un bon dia, es topa amb una noia, tot just arribada a la vintena, que es deia Mònica Gassol. No sabem si era fascinadora per les gràcies naturals o per la fortuna que se li calcu- lava, però el cert és que Joan fou fascinat per ella, i els capítols matri- monials —que devien ser de pedra picada— que precediren el casament de Joan amb Mònica foren signats davant del notari Marc Farriol, de Valls, el 19 de juliol de 1682. [...]

El silenci de la història en el cas de Mònica Gassol és implacable. No resta cap carta familiar ni res que em pugui garantir la seva bellesa físi- ca, ni que consigni, almenys, alguna de les seves gràcies. Jo vull creure que Joan n'estigué positivament enamorat i que el meu avantpassat era una mica romàntic i no s'hi va casar purament per interès. Cal tenir en compte que les finques de Verdú de l'hereu Sagarra no eren tampoc un tall de bacallà i que posades a la balança feien un cert contrapès. Amb amor o sense, és evidentíssim, però, que el matrimoni complí fervorosament el precepte de la multiplicació, perquè Joan i Mònica tin- gueren deu fills. Joan Sagarra i Colom s'establí a Valls i l'any 1692 va fer els prepa- ratius per començar a construir la seva casa. Una gran casa situada a la plaça del Blat, tocant a la parròquia de Sant Joan, o sia en el lloc més agraciat de la població. El tal edifici sofrí posteriors modificacions que no el desfiguraren del tot, i permeten apreciar la seva magnificència. Encara existeix, i avui hi està instal·lat l'Hotel París, el primer de Valls. És un immoble que, sense exagerar, se'n pot dir un palau, i fou propie- tat de la nostra família fins que, ben entrat el segle present, el meu pare se'l va vendre.