Mont-ral i sempre vora el foc...


Obra:Música de cambra (p. 27)
Municipi:Mont-ral
Comarca:Alt Camp

testing image

Mont-ral i sempre vora el foc. Tot és aponcellat, flors i arbres. La ginesta, les roses, mareselves, herba comuna, malves i prunes. Boira llenegosa; quina eufonia, la del mot boira! Tan exacta. Plou per endolcir l'aspror de mates i arbusts. La vida va madurant sota l'aigua i puja la ufana, la saba i el color. Violeta sobre verd, tapissos inimitables, gratuïts, efímers, i per això mateix meravellosos en la seva exaltació tan breu.