La humitat d'un plomall d'aigua...


Municipi:Aiguamúrcia
Comarca:Alt Camp

Aquest templet hexagonal és l'única resta de l'antic claustre romànic. En aquest indret és oportú de llegir una breu prosa de Josep Santesmases en què cedeix la paraula al templet que dóna sopluig al rentamans.

testing image

La humitat d'un plomall d'aigua peixa molsa i falgueres d'un jardí casual. El brollador de petites canelles murmureja infinites variacions d'una tonada, música sense veu, ni instrument, ni solfa. L'aigua canta i parla, si s'escolta cor endins, si la humilitat hi porta, si el crit d'orgull es guarda, si la mirada esdevé neta. Els homes per l'aigua han fet brega cega i rebatuda. Han trasbalsat l'ordre del sentit descendent i dels camins de la natura, per bé necessari seu i per lucre en la disbauxa del poder. Jo, simplement, cobreixo, amb fina arquitectura, la pau d'un bell, gran i antic rentamans, tothora, amb poca aigua, saciat.