testing image

Santes Creus

Santes Creus, Santes Creus, com un vaixell
ancorat en la terra que el riu mulla.
Monjos blancs hi visqueren,
destres a l'hort i a l'escriptura, segles.
Reis coratjosos i la dolça Blanca
bressol darrer hi trobaren.
L'àvid picot que destapà sepulcres,
la teia encesa que cremà retaules,
no esborraren l'antiga reialesa.
Muda i tot ens ho diu la Torre de les Hores.