testing image

Romanç I (fragment)

Ja de Santes Creus havia
lo abat mateix acudit,
suplicant a sa Excel·lència
que d'arribar es servís.

I si bé lo hi esperaren,
amb entranyable desig,
complit i lograt, no el veren
i el bosser n'està prou trist.

Però prou la reial casa
per venjada es pot tenir
de veure el goig que esperaven
tot en carbó convertit.

Puix sa Excel·lència i les dames
perderen en no venir,
la vista dels simulacres
i prendes dels reis antics.

Que en una pica de pòrfir
el rei Pere haurien vist;
a on Dioclecià es banyava
i ell se sotaplujà allí.

I a son fill lo rei don Jaume
dintre d'un marmòreo llit
amb sa muller dona Blanca
germana de sant Lluís.