La Publicitat (diari)


Lloc: Barcelona
Editorial: Acció Catalana
Any: 1929

No hi ha indrets de l'obra