La fi de Montgarri

Temps de fogony. Relats històrics de l’Alt Pallars


Lloc: Barcelona
Editorial: Editorial Proa
Any: 2004

No hi ha indrets de l'obra