Sonets

dins "Lectura popular", núm. 92, p. 127


Lloc: Barcelona
Editorial: Il·lustració Catalana
Any: 1913

No hi ha indrets de l'obra