Fragments de vidre


Lloc: Vic
Editorial: Emboscall
Any: 2008

No hi ha indrets de l'obra