Del meu dietari


Lloc: Vilassar de Mar
Editorial: "zerovuittresquarantazero", núm.185
Any: 2006

No hi ha indrets de l'obra