Llibre d'Evast e Blanquerna. Volum II


Lloc: Barcelona
Editorial: Editorial Barcino
Any: 1947

No hi ha indrets de l'obra