La República i la Guerra Civil. Diaris i records de Pere Coromines III


Lloc: Barcelona
Editorial: Curial Edicions
Any: 1975

No hi ha indrets de l'obra