Poi s’ascose nel foco che li affina


Lloc: Girona
Editorial: Universitat de Girona/ Curbet&Marquès
Any: 1993

No hi ha indrets de l'obra