Dins De Fuster a Pla, camí de tornada

Obra Col·lectiva
Lloc: Gandia
Editorial: CEIC Alfons el Vell
Any: 2002

No hi ha indrets de l'obra