Poesias


Lloc: Olot
Editorial: Estampa dels fills Doutrem i Paulí
Any: 1855

No hi ha indrets de l'obra