Violetes


Lloc: Ciutat de Mallorca
Editorial:
Any: 1945

No hi ha indrets de l'obra