Coordenades espai-temps


Lloc: Barcelona
Editorial: Edicions 62
Any: 1995

No hi ha indrets de l'obra