Com una rondalla. Els treballs i la vida de mossèn Alcover


Lloc: Palma
Editorial: Universitat de les Illes Balears
Any: 1996

No hi ha indrets de l'obra