Rafel d’Amat i de Cortada. Baró de Maldà


Lloc: Barcelona
Editorial: Editorial Aedos
Any: 1954

No hi ha indrets de l'obra