Un deixeble agraït

18 de juliol de 1925


Lloc: Barcelona
Editorial: La Escena Catalana, núm. 181
Any: 1925

No hi ha indrets de l'obra