Aproximació a la història del teatre català modern


Lloc: Barcelona
Editorial: Edicions Curial
Any: 1972

No hi ha indrets de l'obra