Del dietari del cor

Revista Ilustrada Jorba, n. 301


Lloc: Manresa
Editorial:
Any: 1934

No hi ha indrets de l'obra