L'hamadríade del violí


Lloc: València
Editorial: Artes Gráficas Soler
Any: 1964

No hi ha indrets de l'obra