Portal del carrer Major

Municipi:Sort
Coordenades: 42.411356, 1.129974

El portal del Riu d'Abaix fou construït a causa del creixementvde la ciutat durant el segle XVIII, quan va ser necessari separar, des del punt de vista urbanístic, el nucli medieval i la nova ciutat que s'estava construint fora muralles. Per aquest portal, situat a l'extrem meridional del carrer Major, hi desembocava el camí Ral, que passava també davant per davant de l'església de Sant Feliu. Hi podem llegir un text de Josep Pla i Duat (Sort, 1921 - la Pobla de Segur, 1994) que rememora els seus records d'infantesa al voltant del carrer Major, que en el seu temps fou un dels nuclis comercials més importants del Pallars Sobirà.