Cafè Segle XX

Municipi:Tremp
Coordenades: 42.167658, 0.895917

A la plaça de la Creu, número 10, al peu de la carretera que porta cap a Sort, hi ha el cafè hotel Segle XX. És un edifici renovat. Arran de la construcció del pantà de Sant Antoni, Tremp es convertí en punt d'arribada de nombrosos emigrants. Calgueren llocs on hostatjar-se i entre els més brillants i cosmopolites hi hagué aquest establiment, que ja existent, juntament amb algun altre, on s'hostatjaven els directius de les obres i s'hi podia gaudir de totes les distraccions i els jocs més escandalosos. L'ambient d'aquells moments és recreat per Xavier Moret amb detall i efectivitat en les pàgines de la novel·la dedicada al doctor Pearson.