Plaça de les Homilies

Municipi:Organyà
Comarca:Alt Urgell
Coordenades: 42.211745, 1.328589

El nom d'Organyà –com succeeix amb els escrip-tors dels quals proposem algunes lectures– ha quedat lligat a les Homilies, sis sermons, amb comentaris, de diversos evange-lis i epístoles, descobertes per Joaquim Miret i Sans el setembre de 1904 men-tre examinava els pergamins de l'arxiu de l'extingida col·legiata de Santa Maria. Les Homilies, escrites durant el segle XI, probablement entre el 1080 i el 1095, mostren un català no aprovençalat escrit amb una lletra pròpia de la transició al gòtic. A l'interior del nou edifici construït per albergar una exposició permanent sobre les Homilies, els originals de les quals es troben a la Biblioteca Nacional de Catalunya, podem llegir un text de Josep Pla que ens parla de l'Organyà que va descobrir quan feia els viatges per Catalunya i un breu poema de Josep Espunyes.