Arc de Berà

Municipi:Roda de Berà
Comarca:Tarragonès
Coordenades: 41.173314, 1.469118

És un dels monuments d'època romana més interessants de Catalunya. Consta d'una cornisa sobre la qual descansa el cos principal format per dos blocs de carreus units per un arc semicircular recolzat damunt d'impostes. Els frontis i els costats presenten pilastres estriades —quatre els primers i dues els segons— amb capitells corintis, les quals descansen sobre un sòcol sortit i sostenen un cornisament. El monument restaurat a l'inicis del segle XIX, fa 12,28 metres d'alçada per 12 d'amplada i 2,34 de gruixària. L'arcada assoleix 10,14 per 4,87 metres. Fins a l'any 1937, la carretera de Barcelona passava per sota l'arc, com l'antiga via romana, la Via Augusta. Hi podem llegir un fragment en prosa d'Àngel Guimerà (Santa Cruz de Tenerife, 1845 – Barcelona, 1924) i poemes d'aquest mateix autor i d'Antoni Rovira i Virgili i Joan Antònio i Guàrdias.