Plaça de la Font

Municipi:Tarragona
Comarca:Tarragonès
Coordenades: 41.116858, 1.255719

Aquesta plaça, avui centre vital de la ciutat, era l'arena del circ romà construït al segle i dC. S'estenia per la zona de la ciutat que avui són patis interiors de la baixada de la Peixateria, fins els carrers de les Salines i Tras Sant Domènec. El costat nord quedava delimitat pels carrers de L'Enrajolat i dels Ferrers i el del sud ho era per les cases de número senar de la Rambla Vella. Les mides interiors del circ eren 340 per 75 metres i les exteriors 360 per 110 metres. En diferents indrets de la plaça podem llegir tres textos que d'una manera o altra s'hi relacionen. El primer, un breu fragment de Jaume, de Josep Pin i Soler, que descriu una vesprada d'estiu de finals del segle xix en aquest indret; el segon, d'Ildaribal, d'Alfons Maseras (Sant Jaume dels Domenys, 1884 – Tolosa de Llenguadoc, 1939) en què s'anuncia la mort de l'heroi en plena naumàquia celebrada al circ de Tarraco en la ficció, tot i que molt probablement aquest tipus de celebracions es devien dur a terme a l'amfiteatre per la facilitat de la inundació amb aigua del mar; i finalment, una anotació de dietari d'Artur Bladé i Desumvila (Benissanet, 1907 – Barcelona, 1995) sobre una vespra de Santa Tecla.