Monument a Manuel Milà i Fontanals

Comarca:Alt Penedès
Coordenades: 41.344533, 1.698804

Manuel Milà i Fontanals fou un dels filòlegs més importants de la Renaixença. Format a Cervera, a Barcelona i a París, va estudiar a terres gal·les la poesia provençal, cosa que el va dotar d'un mètode crític i filològic que després va aplicar en els seus estudis sobre literatura catalana. Entre les seves fites filològiques més destacades trobem les anàlisis sobre poesia popular catalana així com els estudis sobre l'estètica a l'Edat Mitjana. A més, va aportar la seva visió als estudis dialectològics, ja que va proposar la divisió dialectal del català en dos grans grups: l'oriental i l'occidental. El monument en el seu honor va ser inaugurat el 1912 i a banda esquerra del bust hi ha dues figueres de l'escultor Eusebi Arnau, que representen, la de l'esquerra a la cançó popular i a la de la dreta un cavaller amb una lira que remet al món medieval i trobadoresc.

Els textos de Miquel Costa i Llobera, d'Eugeni d'Ors,  Ramon Suriñach i Senties i Josep Pla, que hi podem llegir, destaquen l'alçada intel·lectual d'aquest important filòleg català.