Locutori

Coordenades: 41.380838, 1.082878

En aquest espai, del segle XIII, originàriament hi havia el dormitori de conversos i un magatzem. Després, al segleformà en sala de cups i a aquestacorrespon la sòlida volta de creueriaamb l'escut de l'abat Copons. En laposterior restauració es convertí enlocutori, tal com el veiem avui. A lapart superior es troba el cos centraldel palau del rei Martí I l'Humà.Pot ser un bon punt per llegir unsonet de Ricard Sanmartí (Reus,1891 - Barcelona, 1973).