Escala del Palau Reial

Coordenades: 41.380641, 1.082679

A l'inici del segle XV, en temps del rei Martí l'Humà, s'iniciaren les obres del futur PalauReial, sobre les construccions de l'abat Copons, de l'ala de ponent del claustrei de la galilea de l'església. L'obra, del més bell estil gòtic flamíger, restà inaca-bada i no s'utilitzà mai com habitatge reial. El 1965, va ser restaurat i s'adap-tà per ubicar-hi diferents sales del museu.

El rei, quan anava a Poblet, s'allotjava a les cambres reials, que eren situa-des darrere la sala capitular, sota la torre de Sant Esteve i la Infermeria. A lamateixa escala o dins de les estances del museu podem llegir el poema de Jeroni Zanné (Barcelona, 1873 - Buenos Aires, 1934) que recrea l'estada del reiJoan I al monestir.