Torre del Prior

Coordenades: 41.380633, 1.082261

Està situada al'extrem esquer-re del frontal de la Porta Daurada. Elperímetre de la muralla és de 608metres amb una altura d'11 metres i2 de gruix. El conjunt està formatper un total de tretze torres, dues deles quals, flanquejant la Porta Reial,constitueixen un dels més bells exem-plars medievals d'arquitectura mili-tar catalana. Josep Carner Ribalta(Balaguer, 1898 - Simi Valley, Cali-fòrnia, 1988) li dedicà un poema quepodem llegir tot admirant el conjunt.