Terrat sobre el claustre

Coordenades: 41.380653, 1.082947

El lloc ideal per llegir els dospoemes que proposem, deCosme Vidal (Josep Alader) iRamon Muntanyola, seria elcampanar o la teulada de l'altcimbori des d'on el primer evocaels records que li portava Pobletabans de la reconstrucció. Sentdel tot inviable fer-ho, propo-sem sortir al terrat de sobre elclaustre i, tenint el cimbori a lavista, imaginar tots els entornsde vinyes pulcrament i artística-ment ben disposades.